EMP11 H9 Economisch rekenen deel II


EMP11 H9 Economisch rekenen deel II
Author: Drs T.A. van der Kleij
Price: € 3.99 (Euro)
Dit hoofdstuk sluit aan bij de theoretische kennis opgedaan in de hoofdstukken 1 tot en met 8 en er wordt een relatie gelegd tussen de economische opgaven en wiskundige rekenvaardigheden. Incl. 9% btw
Bij het vak economie moet de leerling kunnen rekenen. Daarom is het van belang dat deze vaardigheden worden getraind. De leerling moet bij het eindexamen economische opgaven kunnen omzetten naar rekenkundige formules. In de praktijk blijkt dat in de wiskundeles de geleerde rekenvaardigheden niet altijd herkend worden in de economische opgaven en daardoor ook niet kunnen worden toegepast. In dit hoofdstuk wordt een relatie gelegd tussen de wiskundige rekenvaardigheden en de economische opgaven.

Dit hoofdstuk sluit aan bij de theoretische kennis opgedaan in de hoofdstukken 1 tot en met 8. Daar waar van toepassing wordt door middel van een link verwezen naar het desbetreffende onderwerp.

Dit hoofdstuk bestaat uit 2 delen.

In deel 1 komen de volgende onderdelen aan bod:
• 9.1 Basisberekeningen in de economie
• 9.2 Procenten
• 9.3 Indexcijfers
• 9.4 Rente
• 9.5 Valutakoersen

In deel 2 komen de volgende onderdelen aan bod:
• 9.6 Productie
• 9.7 Belastingschijven
• 9.8 Overige onderdelen
• 9.9 Tabellen en grafieken

De opbouw van elke paragraaf is als volgt: allereerst een stuk theorie met bijbehorende voorbeelden. Vervolgens in moeilijkheidsgraad oplopende opgaven. Afhankelijk van het onderwerp wordt de paragraaf afgesloten met examenopdrachten.

Om de leerling de formules en berekeningen bij het desbetreffende onderwerp te laten eigen maken, zijn de meeste opgaven kort. De examenopdrachten hebben meestal meer tekst. Dan is het van belang dat de leerling de benodigde informatie uit de tekst weet te halen en kan verwerken. Daarom zijn bewerkingen van examenopdrachten opgenomen, zodat getoetst kan worden of de leerling in staat is het geleerde toe te passen.

Met behulp van het bijbehorende antwoordenboek kan de leerling zelfstandig de opdrachten nakijken. Het is van belang dat de leerling altijd zijn of haar berekening opschrijft. Mocht het antwoord fout zijn, dan kan de fout makkelijker gevonden worden.
Click for more eBooks from this publisher.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .