EMP12 H9 Economisch rekenen - uitwerkingen


EMP12 H9 Economisch rekenen - uitwerkingen
Author: Drs T.A. van der Kleij
Price: € 3.99 (Euro)
Uitwerkingen van de opgaven uit Economisch rekenen deel I en II. Excl. 9% btw
Bij het vak economie moet de leerling kunnen rekenen. Daarom is het van belang dat deze vaardigheden worden getraind. De leerling moet bij het eindexamen economische opgaven kunnen omzetten naar rekenkundige formules. In de praktijk blijkt dat in de wiskundeles de geleerde rekenvaardigheden niet altijd herkend worden in de economische opgaven en daardoor ook niet kunnen worden toegepast. In hoofdstuk I en II wordt een relatie gelegd tussen de wiskundige rekenvaardigheden en de economische opgaven.

Click for more eBooks from this publisher.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .